پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - شرح وظایف واحدهای ستادی
شرح وظایف واحدهای ستادی

ادارات مستقل زیرنظر مدیر کل

      - حوزه نمايندگي ولي فقيه

      - یگان حفاظت

      - اداره آموزش ، ترویج ومشارکت مردمی

      - مسئول روابط عمومی

      - اداره طرح و برنامه

      - اداره مسئول حراست

      - اداره امور حقوقی

      - اداره بازرسی

     - ادارات شهرستانها

 

 

معاونت آبخيزداری

-اداره امور اجرایی

-اداره مطالعات خدمات فنی

-اداره ارزیابی واطلاعات جغرافیایی

-کارشناس مسئول طرح وبرسیها

 

 

معاونت فنی

-اداره جنگلداری و جنگلکاری

-اداره مرتع و بیابان

-اداره فنی مهندسی

-کارشناس مسئول بهره برداری

 

 

معاونت حفاظت وامور اراضی

-اداره حفاطت و حمایت

-اداره واگذاری و ممیزی اراضی

-کارشناس مسئول واگذاری اراضی

 

 

معاونت برنامه ریزی وپشتیبانی

-اداره امور مالی

-اداره امور اداری وپشتیبانی

-کارشناس مسئول طرح وبرنامه

 

چاپ | ارسال به ديگران  |