پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گردش کار 2
گردش کار 2
گردش کار طرح ملی توسعه زراعت چوب 

گردش کار تحویل موقت پروژه 

گردش کار کشت گیاهان دارویی در داخل اراضی ملی و خارج از طرح های مصوب منابع طبیعی

گردش کار تهیه طرح بهره برداری از محصولات فرعی مراتع(کتیرا،باریچه)

گردش کار پاسخگویی به استعلامات

گردش کار طرح ملی توسعه فضای سبز

گردش کار انتقال حقوق پروانه مرتعداری

گردش کار انجام پروژه مطالعاتی
چاپ | ارسال به ديگران  |