پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه معاون برنامه ریزی
صفحه معاون برنامه ریزی

 

 فرهاد درخشان : معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع

اداره برنامه ریزی،بودجه و هماهنگی طرحها
محمد فلاح
اتلفن مستقیم:33416225
شناسه خدمات:
معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی
فلوچارت خدمات:

اداره امور اداری ،رفاه و پشتیبانی
قدیر عزیزی
تلفن مستقیم:33416231

اداره فناوری اطلاعات و تحویل اداری
سعید نراقی پور
تلفن مستقیم:33416333

اداره امور مالی
علی شیرازی
تلفن مستقیم:33416312

چاپ | ارسال به ديگران  |