پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه معاون برنامه ریزی
صفحه معاون برنامه ریزی

 

 محمد  فلاح : معاون برنامه ریزی،توسعه مدیریت و منابع

تلفن مستقیم   33416302

 

اداره برنامه ریزی،بودجه و هماهنگی طرحها

محسن محتشمی فر

تلفن مستقیم:33416225
شناسه خدمات:
معرفی مجریان طرح های مصوب غیر دولتی منابع طبیعی به صندوق بیمه کشاورزی
فلوچارت خدمات:

اداره امور اداری ،رفاه و پشتیبانی
حمید رضا فارسیجانی
تلفن مستقیم33416319

اداره فناوری اطلاعات و تحویل اداری
سعید نراقی پور
تلفن مستقیم:33416333

اداره امور مالی
خانم طهماسبی
تلفن مستقیم:33416211

چاپ | ارسال به ديگران  |