پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - صفحه مدیریت
صفحه مدیریت

 
عبدالحسین  محمدی : مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی  

ادارات حوزه مدیر کل :حوزه نمایندگی ولی فقیه
محمد علی عبدالهی
تلفن مستقیم:33416209

اداره مدیریت عملکرد
اکبر فرهادی
تلفن مستقیم:33416306

اداره حراست
حسین براتی
تلفن مستقیم:33416305

اداره امور حقوقی
حامد بهرامی
تلفن مستقیم:33416307

اداره آموزش ،ترویج و مشارکتهای مردمی
حمید رضا مرادی
تلفن مستقیم:33416313
شناسه خدمت:
ساماندهی جوامع محلی وتشکل های مردمی برای اجرای برنامه های منابع طبیعی وآبخیزداری واقدامات ترویجی
برگزاری کارگاهها ودوره های آموزشی بهره برداران
معرفی طرح های منابع طبیعی به بانک کشاورزی وصندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جهت اخذ تسهیلات

فلوچارت خدمت: 
اداره مهندسی و مطالعات
عباس ساده وند
تلفن مستقیم:33416216
   

چاپ | ارسال به ديگران  |