مناقصات89
عملیات کاشت نهال و نگهداری و مراقبت جنگلکاری سرسختی شهرستان شازند
2 دی 1398 ساعت 9:3
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
4 آذر 1398 ساعت 9:46
کاشت نهال و آبیاری و مراقبت به مساحت 270 هکتار از عرصه های بیابانی واقع در محدوده طرح مقابله با بیابانزایی طراز ناهید ساوه
29 آبان 1398 ساعت 10:1
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد اجرای پروژه های عملیات بیومکانیک ، عملیات جنگلکاری با نهال به صورت دیم و عملیات آبخیزداری
17 شهريور 1398 ساعت 10:41
عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز زالیان شهرستان شازند.
21 فروردين 1397 ساعت 10:1
فروش چین اول یونجه علوفه ای ایستگاه تولید بذر چقاء شهرستان اراک.
12 شهريور 1396 ساعت 9:33
عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه شهرستان محلات
10 شهريور 1396 ساعت 9:23
تولید و نگهداری نهال در نهالستان به صورت مشارکتی
29 مرداد 1396 ساعت 8:41
آگهي مزايده نوبت اول طرح بهره برداري محصول باریجه در سال 1396
10 ارديبهشت 1396 ساعت 8:32
آگهي مزايده نوبت اول
قطعه دوم طرح بهره برداري باریجه امجک شهرستان تفرش
11 خرداد 1394 ساعت 10:41
<<  1 2   
آرشيو اخبار
از تا