مناقصات89
واگذاری پارک جنگلی فدک
24 خرداد 1399 ساعت 13:23
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
20 ارديبهشت 1399 ساعت 10:19
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
13 ارديبهشت 1399 ساعت 11:41
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید . مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 31/01/1399 تا پایان وقت اداری 03/02/1399 می باشد .
31 فروردين 1399 ساعت 13:6
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
23 فروردين 1399 ساعت 9:57
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
21 اسفند 1398 ساعت 10:9
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
17 اسفند 1398 ساعت 11:22
عملیات کاشت نهال و نگهداری و مراقبت جنگلکاری سرسختی شهرستان شازند
2 دی 1398 ساعت 9:3
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه های به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید .
4 آذر 1398 ساعت 9:46
کاشت نهال و آبیاری و مراقبت به مساحت 270 هکتار از عرصه های بیابانی واقع در محدوده طرح مقابله با بیابانزایی طراز ناهید ساوه
29 آبان 1398 ساعت 10:1
<<  1 2   
آرشيو اخبار
از تا