پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح بين المللي ترسيب كربن در محلات سه هزار نفر روز اشتغال ايجاد كرد.
بازدید : 439 8 ارديبهشت 1395 ساعت 19:56 شماره :42433

طرح بين المللي ترسيب كربن در محلات سه هزار نفر روز اشتغال ايجاد كرد.

رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري محلات گفت: اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در اين شهرستان تاكنون سه هزار نفر روز اشتغال ايجاد كرده است

داود طالبي افزود: فرصت اشتغال ياد شده در زمينه هاي توليد،كاشت و آبياري نهال هاي مقاوم به خشكي، كارگاه هاي توليدي البسه و پوشاك، كارگاه هاي صنايع دستي درقالب منبت كاري و قاليبافي، توليد قارچ و گياهان دارويي در منطقه اجرائي طرح ترسيب كربن ايجاد شده است.

وي اظهاركرد: آخرين كارگاه راه اندازي شده در منطقه اجراي اين طرح، كارگاه خياطي و توليد البسه و پوشاك مردانه است كه در هفته جاري در روستاي يك چاه راه اندازي شده است.

طالبي افزود: با راه اندازي اين كارگاه زمينه اشتغال پنج نفر از بانوان فراهم شد و براي راه اندازي اين كارگاه 500 ميليون ريال تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه پايدار پرداخت شده است.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان محلات گفت: اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در شهرستان محلات از سال 91 با هدف توانمندسازي جوامع محلي در12 روستاي شهرستان با استفاده از توانمندي مردمي، برنامه تقويت و احياي پوشش گياهي آسيب ديده، كاهش وابستگي بهره برداران كشاورزي به پوشش گياهي و تعريف شغل هاي جانبي براي دامداران و كشاورزان در حال اجرا است.

وي گفت: ايجاد اشتغال جديد در روستا، افزايش درآمد خانوارهاي روستايي و افزايش جمعيت روستاها از مزاياي اجراي پروژه مديريت مشاركتي منابع طبيعي و توسعه روستايي با طرح بين المللي تعميم ترسيب كربن در محلات است.

طالبي افزود: مشاركت 70 درصد مردان و 30 درصد بانوان در طرحهاي اتشغالزايي اين پروژه بين المللي باعث افزايش درآمد خانوارهاي روستايي به مبلغ يك ميليارد و 250 ميليون ريال شده است.

رئيس منابع طبيعي و آبخيزداري محلات اظهار كرد: ترسيب كربن به معناي جذب رسوب كربن در بافت هاي گياهي است و به دليل اينكه فعاليت صنعتي با افزايش دي اكسيد كربن و شرايط گلخانه اي همراه است، سازمان ملل از اجراي طرح ترسيب كربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال مي كند.

طالبي افزود: اجراي طرح بين المللي ترسيب كربن در 100 هزار هكتار از اراضي جنگلي، مرتعي و درختچه اي شهرستان محلات در حال اجرا است.

وي افزود: تفاهم نامه سه جانبه طرح ترسيب كربن در شهرستان محلات ارديبهشت سال 92 با حضور نماينده دفتر توسعه عمران زيست وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و استانداري مركزي امضا شده است.

طالبي افزود: اين تفاهم نامه بين المللي مربوط به هشت روستاي شهرستان محلات است كه با استفاده از توانمندي مردمي، برنامه تقويت و احياي پوشش گياهي آسيب ديده اجرا مي شود.

شهرستان محلات از توابع استان مركزي، 185 هزار هكتار عرصه هاي ملي و طبيعي دارد

 
 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :