پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - 24 هزار نهال بادامک در قالب طرح بین المللی ترسیب کربن در محلات کاشته شد.
بازدید : 484 14 بهمن 1394 ساعت 8:16 شماره :40348

24 هزار نهال بادامک در قالب طرح بین المللی ترسیب کربن در محلات کاشته شد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری محلات از کاشت 24 هزار اصله نهال بادامک در راستای طرح بین المللی ترسیب کربن در بهمن ماه سال جاری در این شهرستان خبر داد.

داود طالبی افزود: ترسیب کربن به معنای جذب رسوب کربن در بافت های گیاهی است و به دلیل اینکه فعالیت صنعتی با افزایش دی اکسید کربن و شرایط گلخانه ای همراه است، سازمان ملل از اجرای طرح ترسیب کربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال می کند.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری محلات ادامه داد: این نهال های گلدانی توسط گروه توسعه روستایی درمناطق روستای یکه چاه و جمال آباد بعد از شناسایی و جانمایی ناحیه گدار بادام در منطقه پروژه ترسیب کربن کاشته شدند.
وی ادامه داد: کاشت این نهال های گلدانی بر اساس راهنمایی های تسهیلگران طرح در ارتباط با اصول فنی کاشت با نظارت مستمر انجام شده است.
طالبی بیان کرد: نهال های گلدانی بادامک به مدت 20 روز با هدف افزایش پوشش گیاهی گونه بادامک در منطقه این طرح، حفاظت خاک، جلوگیری از روان آبهای حاصل از بارندگی های بلند مدت و کوتاه مدت منطقه و افزایش تولید میزان بذر بادامک برای سال های آینده کاشته شدند.
وی اظهار کرد: امسال 50 هزار گلدان بادامک در این شهرستان تولید شده است و با کاشت این نهال ها زمینه اشتغال 80 نفر روز فراهم شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محلات گفت: در هشت روستای شهرستان محلات با استفاده از توانمندی مردمی، برنامه تقویت و احیای پوشش گیاهی آسیب دیده، کاهش وابستگی بهره برداران کشاورزی به پوشش گیاهی و تعریف شغل های جانبی برای دامداران این اراضی اهداف طرح ترسیب کربن دنبال می شود.
طالبی افزود: تفاهم نامه سه جانبه طرح ترسیب کربن در شهرستان محلات اردیبهشت سال 92 با حضور نماینده دفتر توسعه عمران زیست وزارتخانه های امور خارجه و کشور و استانداری مرکزی امضا شده است.
وی افزود: این تفاهم نامه بین المللی مربوط به هشت روستای شهرستان محلات است که با استفاده از توانمندی مردمی، برنامه تقویت و احیاء پوشش گیاهی آسیب دیده اجرا می شود.
شهرستان محلات از توابع استان مرکزی، 185 هزار هکتار عرصه های ملی و طبیعی دارد که 14 هزار هکتار آن را مراتع غنی، 45 هزار هکتار مراتع متوسط و بقیه مراتع فقیر است

.
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :