پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - وسعت طرح بین المللی ترسیب کربن درمحلات به 100 هزارهکتار افزایش یافت.
بازدید : 409 8 آذر 1394 ساعت 21:30 شماره :38982

وسعت طرح بین المللی ترسیب کربن درمحلات به 100 هزارهکتار افزایش یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: وسعت اجرایی طرح بین المللی ترسیب کربن در این شهرستان از 50 هزار هکتار به 100 هزار هکتار افزایش یافت.

داوود طالبی افزود: ترسیب کربن به معنای جذب رسوب کربن در بافت های گیاهی است و به دلیل اینکه هم اینک دنیای صنعتی با مخاطرات جدی افزایش دی اکسید کربن و شرایط گلخانه ای دست و پنجه نرم می کند سازمان ملل از اجرای طرح ترسیب کربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال می کند.
وی با بیان اینکه قبل از این مقرر شده بود این طرح در 50 هزار هکتار از اراضی محلات اجرا شود، ادامه داد: با گذشت دو سال از اجرای این پروژه بین المللی که حاصل خود باوری، همدلی و مشارکت اهالی منطقه است، 50 هزار هکتار دیگر در روستاهای بزیجان، سعادت آباد، امیرآباد و کوه سفید به محدوده اجرائی پروژه اضافه شد.
وی با بیان اینکه استان مرکزی هفتمین استان پایلوت برای اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن است گفت: درصورت موفقیت این طرح در محلات ، دو میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی استان زیر پوشش آن قرار خواهد گرفت.
رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری محلات افزود: تفاهم نامه سه جانبه طرح ترسیب کربن در شهرستان محلات اردیبهشت سال 92 با حضور نماینده دفتر توسعه عمران زیست وزارتخانه های امور خارجه و کشور و استانداری مرکزی امضا شده است.
به دنبال افزایش حجم گازهای گلخانه ای موجود در هوا که بیشتر شامل دی اکسید کربن و متان است و در نتیجه، افزایش دمای هوا، ذوب شدن یخچال های قطبی و تغییرات اقلیمی، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت راهکارهایی را برای کاهش و یا کنترل دی اکسید کربن بیابد و اقدامات عملی را در این زمینه انجام دهد که پروژه ترسیب کربن یکی از آنها است.
سابقه اجرای این طرح در کشور ایران به 11 سال پیش بر می گردد و با توجه به تجربیات حاصله در این مدت ، سازمان های ملل متحد و جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تصمیم گرفتند تا طرح ترسیب کربن را در قالب طرح ' توسعه روستایی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی' و با در نظر گرفتن سایر پارامترهای مطرح و تاثیر گذار در مباحث توسعه منطقه ای به مرحله اجرا در آورند.
در این طرح از شیوه های نو برای انگیزش، سازماندهی، ظرفیت سازی، توانمند سازی و جلب مشارکت جوامع محلی (زنان و مردان) و ذی نفعان منطقه ای، بهبود و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک محلی، کار آفرینی و مشاغل و کسب و کارهای سبز، توسعه صندوق اعتبارات روستایی، به کارگیری انرژی های نو و پاک به منظور توسعه پایدار اقتصادی- اجتماعی و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی استفاده می شود.
شهرستان محلات از توابع استان مرکزی، 185 هزار هکتار عرصه های ملی و طبیعی دارد که 14 هزار هکتار آن را مراتع غنی، 45 هزار هکتار مراتع متوسط و بقیه را مراتع فقیر است.

 

                                                                                                                           

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :