پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - پارک آبخیز گردو و جنگلکاری چپقلی مناطق مورد بازدید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم و همکاران ایشان
بازدید : 27 16 شهريور 1400 ساعت 23:42 شماره :88592

پارک آبخیز گردو و جنگلکاری چپقلی مناطق مورد بازدید مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم و همکاران ایشان
 

بازدید مدیر کل ،معاونین برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع و آبخیزداری و جمعی از کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از پروژه های آبخیزداری اجرا شده در پارک آبخیز گردو ومنطقه جنگلکاری 2000 هکتاری چپقلی .

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی: مدیر کل ،معاونین برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع و آبخیزداری و جمعی از کارشناسان منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از پروژه های آبخیزداری اجرا شده در پارک آبخیز گردو ومنطقه جنگلکاری 2000 هکتاری چپقلی بازدید کردند.

در این بازدید یک روزه که محمد شعاعی مدیرکل ، معاونین برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع و آبخیزداری و جمعی از کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم به اتفاق عبدالحسین محمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ،معاونین برنامه ریزی و آبخیزداری ،رئیس اداره اجرا، رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری ، مسئول روابط عمومی در آن حضور داشتند، ابتدا نحوه اجرای کاداستر در اداره مهندسی و مطالعات ، بعد از آن حوزه آبریز پارک آبخیز و منطقه جنگلکاری 2000هکتاری چپقلی از جمله مخزن بتنی 6 هزار متر مکعبی پارک آبخیز و استخر ذخیره آب منطقه چپقلی مورد بازدید قرار گرفتند.