پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
بازدید : 43 11 شهريور 1400 ساعت 10:9 شماره :88413

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی در نظر دارد انجام پروژه به شرح جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکتی ، واجد شرایط واگذار نماید .

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 10/06/1400 تا پایان وقت اداری تاریخ 15/06/1400 می باشد .

نحوه دریافت اسناد مناقصه : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir می باشد .

مهلت اصلاح ، پس گرفتن ، جایگزینی و ارسال پیشنهادها : حداکثر تا ساعت 14 مورخ 28/06/1400 خواهد بود .

زمان بازگشایی پاکتها : بازگشایی پاکتهای الف ، ب و ج مورخ 29/06/1400 ساعت 9 صبح در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی می باشد .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد: 10/06/1400 می باشد .

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

اداره

متقاضی

مدت (ماه)

برآورد اولیه پروژه (ریال)

رشته مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)

1

مناقصه  عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز چپقلی شهرستان اراک

اراک

اموراجرایی

6

19.681.157.426

آب یا کشاورزی (دارای رتبه 4)

1،000،000،000

 

-نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار فقط باید به یکی از صورتهای ذکر شده در کاربرگ مناقصه و طبق بند الف ماده 6 آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/9/1394 باشد که لازم است در پاکت الف تا ساعت 14 مورخ 28/06/1400 در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه این اداره کل واقع در طبقه همکف گردد .

- حضور نمایندگان شرکتها با در دست داشتن معرفی نامه از شرکت در جلسه بازگشایی اختیاری می باشد .

- متقاضیان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره امور قراردادها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir و یا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و یا سایت http://markazi.frw.org.ir مراجعه نمایند .

ارائه کد کاربری ثبت نام در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامی است .

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها :

آدرس : اراک بلوار منابع طبیعی روبروی کارخانه آلومینیوم ایران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی کد پستی 53468-38199

تلفن :08633416346

اطلاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021 دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای لاهوتی 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :