پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - آگهی مزایده عمومی
بازدید : 52 14 تير 1400 ساعت 9:6 شماره :86785

آگهی مزایده عمومی
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ، در نظر دارد اموال ذیل را از طریق برگزاری مزایده ، به خریداران حقیقی یا حقوقی واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت می شود از تاریخ نشر آگهی (1400/04/14 ) در سامانه تدارکات دولت اسناد را دریافت نمایند. ضمنا خریداران محترم تا پایان وقت اداری یکشنبه 1400/04/20 مهلت دارند تا ضمانت نامه خود را تحویل دبیرخانه این اداره کل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

برآورد اولیه

مهلت ارائه پیشنهادات

مبلغ تضمین

 

 

1

 

دو عدد کانتیتر ضایعاتی 20 فوتی

 
 

 

330/000/000

ریال

 

1400/04/20

 

33/000/000

ریال

 

 

2

 

یک دستگاه کمباین سوخته و اسقاطی

هر کیلوگرم 75،000

ریال

(حدود5،000 کیلوگرم)

 

 

1400/04/20

37/500/000

ریال

 

 

=         مهلت بازدید همه روزه ( به جز پنجشنبه و جمعه ) در ساعات اداری با هماهنگی امور مالی اداره کل منابع طبیعی استان مرکزی

=         محل بازدید ایستگاه تولید بذر چقا ( واقع در کمربندی شمالی اراک ، جاده فرودگاه اراک ) و اداره منابع طبیعی شهرستان زرندیه

=         مهلت تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه اداره کل ، تا پایان وقت اداری یکشنبه 1400/04/20 می باشد.

=         جلسه بازگشایی پاکات در تاریخ دوشنبه 1400/04/21 راس ساعت 9 می باشد .

  دبیرخانه کمیسیون معاملات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی                                          روزنامه وقایع استان نوبت اول : 1400/04/14  
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :