پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - کارگاه آموزشی شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداران از مراتع و تهیه طرح مرتعداری
بازدید : 23 26 خرداد 1400 ساعت 8:23 شماره :86122

کارگاه آموزشی شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداران از مراتع و تهیه طرح مرتعداری

کارگاه آموزشی با عنوان تهیه طرح مرتعداری، ممیزی مراتع، شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداران از مراتع کشور و آموزش سامانه بهره برداری از محصولات فرعی (سمتا) در مورخه 1400/3/25 با حضور معاون محترم فنی، رئیس اداره مراتع و کارشناسان ناظر طرح های مرتعداری شهرستان های تابعه برگزار و توضیحات و آموزش های لازم در خصوص موارد ذکر شده توسط مهندس فتحی و مهندس اکبری ارائه گردید .