پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - گزارش تصویری بازدید و الگوبرداری ازبزرگترین پارک آبخیز کشور توسط کارشناسان آبخیزداری اداره کل هرمزگان و مشاورین استان فارس
بازدید : 20 12 خرداد 1400 ساعت 10:51 شماره :85720

گزارش تصویری بازدید و الگوبرداری ازبزرگترین پارک آبخیز کشور توسط کارشناسان آبخیزداری اداره کل هرمزگان و مشاورین استان فارس

گزارش تصویری بازدید سفر یک روزه دکتر شفقت معاون محترم مدیرکل کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به همراه کارشناسان آبخیزداری اداره کل هرمزگان و استان فارس از پارک آبخیزداری گردو اراک به عنوان بزرگترین پارک آبخیزداری کشور ، طرح جنگلکاری چپقلی ، نهالستان و کویر میقان اراک