کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه همزمان با روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی با اهدای لوح‌ سپاس به عباس سمیعی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دلیل کسب مقام برترین های روابط عمومی در ارزیابی سالانه روابط عمومی سازمان های تابعه وزارت جهاد کشاورزی از وی قدردانی کرد. 
به گزارش مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، متن لوح تقدیر وزیر جهاد کشاورزی خطاب به مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بدین شرح است: