پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فراخوان
بازدید : 214 24 آذر 1399 ساعت 8:7 شماره :79906

فراخوان
 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به منظور مدیریت و واگذاری پارک جنگلی کوه آشتیان به مساحت ۴۲ هکتار در قالب مزایده ( ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری) به مدت 30 سال شمسی به متقاضیان واجد شرایط و دارای ایده و طرح مناسب واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن بازدید از پارک اشاره شده، ایده و طرح خود را ( حداکثر10 صفحه ) تا مورخ 20/10/99 به اداره جنگلداری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به آدرس اراک، بلوار منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ارائه نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۴۱۶۲۲۱ تماس حاصل نمایید.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی


_________________________________________________________

فراخوان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به منظور مدیریت و واگذاری پارک جنگلی ولایت (شهرستان خمین) به مساحت 100 هکتار در قالب مزایده ( ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری) به مدت 30 سال شمسی به متقاضیان واجد شرایط و دارای ایده و طرح مناسب واگذار نماید. متقاضیان می توانند ضمن بازدید از پارک اشاره شده، ایده و طرح خود را ( حداکثر10 صفحه ) تا مورخ 20/10/99 به اداره جنگلداری و جنگل کاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به آدرس اراک، بلوار منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ارائه نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۴۱۶۲۲۱ تماس حاصل نمایید.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی


 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :