راهبرد مشارکت و نظر سنجی در مورد آیین نامه،قوانین
این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها،آیین نامه ها،دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی،نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید. شما می توانید نظرات خود را راجب آیین نامه ها ، قوانین و بخش نامه های منابع طبیعی بیان نمایید.

منابع طبیعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب 1341.10.27 هيأت‌وزيران)
آئین نامه اجرائی قانون ملی شدن جنگلها
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 58.6.25 (‌مصوب 59.1.26)
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت (‌‌مصوب 1352.5.11)
‌قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354.4.29
قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور + آئین‌نامه‌های اجرایی
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع + اصلاحیه‌ها
قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع و آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389.4.23)
آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
برنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره برداری و مدیریت جنگل های کشور (مصوب 1392.9.27)
جرایم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1396

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)