فرم نظر سنجی ارباب رجوع
لطفا پس از پر کردن اطلاعات کلید ارسال را بزنید

آیا اطلاع رسانی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم فرمایید
نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند مرقوم فرمایید
آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالی شده است،لطفا آن را مرقوم فرمایید(با ذکر مورد و فرد مورد نظر)
لطفا نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح امور بنویسید
نام و نام خانوادگی(درصورت تمایل)
شماره تماس(درصورت تمایل)

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)