فهرست مقالات
ارزیابی استقرار درختان جنگلی و باغی در جنگلکاریها، پارکهای جنگلی و فضای سبز شهری
گسترش زندگی شهری و دور شدن آدمی از طبیعت ، فضای سبز بسیاری از شهرها را نامطلوب و مصنوعی کرده و با توجه به ضرورت زندگی شهری آلودگی صوتی و آلودگی هوا چاره کار ، ساماندهی ساختار شهرها و همسان کردن آن با طبیعت است .نقش گیاهان به ویژه درختان جنگلی علاوه برآنکه تولید چوب در پلایش و کاستن از آلودگی هوا ، آلودگی صوتی ، زیبا سازی محیط زیست و ... می توان اشاره نمود و اطلاق کلی غیر مثمر برای درختان جنگل اصطلاح صحیحی نیست و باغبانی مقوله ای جدا از جنگل کاری ، پارک جنگلی و فضای سبز است.
سوالات متداول با موضوع منابع طبیعی و آبخیزداری
مرتع (range) چیست؟ زمینی با پوشش طبیعی که مستعد زراعت یا تولید چوب نیست در عوض می‌توان از آن برای چرای دام، آبخیزداری، پرورش حیات وحش یا تفرجگاه استفاده کرد.
اصول حاکم بر زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س)
اصول حاکم بر زندگی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) اصل مشارکت در امور زندگی یکی از اصول حاکم بر زندگی حضرت فاطمه زهرا «علیها السلام» مشارکت و تعاون در همه مراحل و همه ابعاد گوناگون زندگی می‌باشد علی «علیه السلام» بچه‌داری می‌کرد، فاطمه «علیها السلام» نان می‌پخت و یا گندم آسیاب می‌کرد، علی «علیه السلام» به جهاد می‌رفت و زخم برمی‌داشت فاطمه «علیها السلام» زخمهای او را درمان می‌کرد و شمشیر او را می‌شست، علی«علیه السلام» از مکه به‌سوی مدینه هجرت می‌کرد و فاطمه «علیها السلام» هم به همراه او هجرت را انتخاب می‌نمود.
عملیات درخت
بهترین زمان کاشت نهال معمولا هنگام خواب نهال است. در مناطق گرم و معتدله و نیمه سردسیر بهترین زمان کاشت پاییز پس از خواب رفتن نهال است ولی در مناطق سردسیر نهالکاری بهتر است پس از سپری شدن یخبندان انجام شود.
آشنایی با درختچه گون:
سیل خیزی
فیتو شیمی در گیاهان
خاک سالم (27 خرداد)
معرفی و گیاهشناسی
جنگلکاری و جنگلداری در استان مرکزی
1 2 3 4 5 6