پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اسامی مدیران
اسامی مدیران

«مسئول دفتر مصطفی کریمی»

 

تلفن: 

    33416200 (086)

33416203 (086)

دورنگار:

 34130631 (086)

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی

«دکتر عبدالحسین محمدی»

 

 

 

                                      «معاون آبخیزداری»                                                                    

                                      مهندس رضا عظیمی                                                                  

                                              تلفن :  33416301                                                          

                                                                                                                                                                                                        

     «معاون فنی»

       مهندس قربانعلی فتحی

     تلفن:  33416304

 

«معاون حفاظت»

مهندس منوچهر گراوند

تلفن : 33416303

 

«معاون برنامه ریزی ، توسعه مدیریت و منابع»

مهندس محمد فلاح

تلفن:     33416302

روسای ادارت زیر نظر مدیر کل

رئیس اداره مدیریت عملکرد (بازرسی)

دکتر اکبر فرهادی تلفن: 33416306