پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دستورالعمل ها و بخشنامه ها
دستورالعمل ها و بخشنامه ها

1- دستورالعمل قطع و حمل چوب آلات باغي

2- دستورالعمل تهيه طرح مديريت پاركهاي تحت مديريت سازمان 

3-دستورالعمل اجرائي عمليات بيولوژيك

4-دستورالعمل ایجاد وحدت رویه در فعال سازی معادن و محدوده های معدنی غیرفعال  

5- دستورالعمل اجرايي هم افزايي و يكسان سازي حدنگاري

6- مصوبه هيئت وزيران در خصوص عوارض قطع درختان جنگلي موضوع ماده ١٥ قانون حفاظت و بهره برداري 

7- دستورالعمل اجرائي استفاده از ظرفيت همياران طبيعت محافظ در ارتقاء پوشش حفاظتي عرصه هاي منابع طبيعي 
 

چاپ | ارسال به ديگران  |